Περήφανες Πρωτιές που κατάφερε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατά τη θητεία 2019-2023.